Deel dit bericht

29 mei: De kracht van dialoog en gedragsverandering

PCR Communicatiecolleges

Op maandagavond 29 mei is het in De Nieuwe Poort tijd voor bezinning en reflectie. Allereerst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en vervolgens ontvangt PCR twee communicatietoppers: hoogleraar Noelle Aarts en lector Reint Jan Renes verzorgen voor ons een communicatiecollege.

Programma
17:00 – 18:00 uur: algemene ledenvergadering
18:00 – 19:00 uur: gezamenlijke maaltijd
19:00 – 21:00 uur: communicatiecolleges Noelle Aarts en Reint Jan Renes
Vanaf 21:00 uur: borrel en uitloop

 

noelle

Vakblad Communicatie riep Noelle Aarts in februari uit de meest inspirerende communicatieprofessional van 2017. Ze is hoogleraar Strategische Communicatie aan Wageningen University en haar colleges zijn ook te vinden op de site van de Universiteit van Nederland (http://www.universiteitvannederland.nl). “Als er iets communicatie is, dan zijn het gesprekken. De schijnbaar onbeduidende gesprekken die mensen met elkaar voeren, hebben een veel grotere impact op ontwikkelingen in de samenleving dan we ons realiseren,” zegt Noelle Aarts. Zij pleit voor conversational responsibility, het nemen van verantwoordelijkheid voor wat wij zeggen en roepen. “De manier waarop je iets zegt, maakt uit. Daarmee kun je verwijdering of toenadering bewerkstelligen. We hebben vaak niet in de gaten hoe normatief we zijn. En met die verborgen normen en waarden zet je een discussie bij voorbaat op scherp. Mensen zouden beter geschoold moeten worden in het voeren van een goed gesprek.”

Reint Jan Renes is lector Crossmediale Communicatie aan de Hogeschool van Utrecht. Hij is auteur van het ‘Draaiboek Gedragsverandering’ en deelt in zijn college met ons de laatste kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk. Reint Jan: “Gedragsverandering gaat vooral over je ‘toekomstige ik’. En daar hebben we vooral een te rooskleurig beeld van. Die toekomstige ik ziet er in ons hoofd uit als een supermens die álles goed doet: natuurlijk ga ik morgen wél reint-jan-renes

hardlopen en gezonder eten! Gek genoeg geeft juist dat beeld ons een excuus om het voor nu maar even te laten zoals het is. ‘Volgende week ga ik het anders doen. Maar nu nog even niet.’ Neem mijn eigen te volle agenda. Het lukt me nog steeds niet om daar meer ruimte in te scheppen. Daarom red je een gedragsverandering ook haast nooit op wilskracht alleen. Laat staan een campagne van de overheid, of een andere instelling. Daar is meer voor nodig.” Aan de hand van tal van praktische voorbeelden biedt hij handvatten voor het opzetten van campagnes, het ontwerpen van producten, diensten en online toepassingen, en het inzetten van verandertrajecten.

Voorafgaand aan de communicatiecolleges vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening vergadering door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Financiële zaken
  5. Terugblik 2016
  6. Programma 2017 en vooruitblik
  7. Samenstelling bestuur
  8. Eventuele stemmingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Programma
17:00 – 18:00 uur: algemene ledenvergadering
18:00 – 19:00 uur: gezamenlijke maaltijd
19:00 – 21:00 uur: communicatiecolleges Noelle Aarts en Reint Jan Renes
Vanaf 21:00 uur: borrel en uitloop

Op 29 mei is het tevens de laatste mogelijkheid gebruik te maken van het Member gets Member-aanbod. Voor de helft van het geld een heel jaar lid van PCR!

[mks_button size=”medium” title=”Inschrijven event ” style=”squared” url=”http://www.pcr.nl/events/de-kracht-van-dialoog-en-gedragsverandering/” target=”_self” bg_color=”#40ad9e” txt_color=”#FFFFFF” icon=”” icon_type=”” nofollow=”0″]