Deel dit bericht

Algemene Leden Vergadering 2016

Een mooie Rotterdamse locatie, een indrukwekkend uitzicht en een bijzonder goede opkomst vormden de basis voor een geslaagde Algemene Leden Vergadering op maandag 18 april.

Jaarverslag

Acht bestuursleden, twee kascommissieleden en negen leden waren dit jaar aanwezig op de 7e etage van de Creative Factory om terug te blikken op een succesvol verenigingsjaar. Voorzitter Michiel Koorenhof blikte met de aanwezigen terug op een mooi en divers programma waarin het thema ‘Rotterdam’ centraal stond. Ook financieel heeft de vereniging het afgelopen jaar goed gedaan. Dit blijkt niet alleen uit het financieel jaarverslag, maar werd ook bevestigd door de kascommissie, bestaande uit Wendy Mast en Luc Beurskens, die het bestuur complimenten gaf voor de nette en correcte boekhouding. Een vooruitblik op de begroting van 2016 en het komende verenigingsjaar laat een gezonde financiële situatie zien, die voldoende ruimte geeft om ook dit jaar weer een mooi, divers en inspirerend programma aan te bieden.

Bestuurswisseling

Naast het bespreken en goedkeuren van het secretarieel en financieel jaarverslag, biedt de ALV ook ruimte voor het aankondigen van wisselingen in het bestuur. Afgelopen jaar heeft het bestuur helaas afscheid moeten nemen van Ineke Vanderveken, Chris van Marion en Els van Klinken. Gelukkig is het bestuur inmiddels weer meer dan compleet met de komst van Steffart Buijs, Gerben Holwerda, Fieke Wennink, Coen Goebel, Mari Trini Hermoso en Maaike Wermer. Zes zeer enthousiaste en bevlogen leden die het komende PCR-jaar zeker weten tot een succes zullen maken. Welkom!

ALV_foto 2

Nieuwe voorzitter

Maar met het komen van nieuwe bestuursleden, ontstaat er ook ruimte om afscheid te nemen. Michiel Koorenhof heeft op 18 april voor het laatst de scepter gezwaaid en neemt tijdens de ALV officieel afscheid van het bestuur. Hij draagt de voorzittershamer officieel over aan Steffart Buijs, die na goedkeuring van de aanwezigen, de functie van voorzitter op zich zal nemen.

Michiel, nogmaals bedankt voor je inzet, kennis en enthousiasme gedurende de afgelopen vier dienstjaren!