De psychologie van communicatie

Er zijn geen toekomstige data voor dit event.


Niet zenden maar duiken!

Op veler verzoek komt Gonda Duivenvoorden op 16 september naar Rotterdam om een prikkelende, interactieve lezing te geven over haar boek ‘De psychologie van communicatie‘.

In haar boek focust zij zich —met haar co-auteur Gerald Mossinkhof*— op de grondhouding van de zender, de leefwereld van de ander en de effect-bevorderende factoren voor het ontwikkelen van effectieve communicatiestrategieën. Want voor effectieve communicatie is het van belang dat niet de intentie van de zender centraal staat, maar de leefwereld van de ontvanger. Duik in de wereld van de ontvanger en kijk wat dat oplevert.

Met inzichten uit onder andere filosofie, neurowetenschappen, psychologie en sociobiologie krijg je beter inzicht in die wereld en de interventie-mogelijkheden. Dit leidt tot nieuwe uitgangspunten voor effectieve communicatie-strategieën. Inspirerend, prikkelend en praktisch tegelijk. Onder de aanwezigen worden vijf boeken van Gonda verloot. Nog een extra reden om te komen!

*Op 13 augustus is Gerald Mossinkhof veel te vroeg overleden. Hij was co-auteur/ co-presentator van ‘de psychologie van communicatie’ en een zeer gewaardeerde collega.

programma
18:00 uur – ontvangst met kleine maaltijd
19:00 uur – Gonda Duivenvoorden over ‘De psychologie van communicatie’
20:30 -22.00 uur – netwerkborrel (bij goed weer in de binnentuin)