Deel dit bericht

Nieuwjaarsborrel 2019: een warme start van 2019

Op maandag 21 januari trapte PCR het nieuwe jaar af in de Rotterdamse Pauluskerk. Met deze keer naast de traditionele open borrel en onvolprezen PCR Nieuwjaarsquiz ook een leuke workshop.

Dominee Dick Couvée van de Pauluskerk, de drijvende kracht achter het armoedebestrijdingsinitiatief WARM Rotterdam, schetste een indringend beeld van de wijdverbreide armoede in Rotterdam. Zo hebben 100.000 Rotterdammers te kampen met ernstige schulden en leven 80.000 Rotterdammers onder de armoedegrens.

WARM Rotterdam wil de Rotterdamse gemeenschap – bevolking, politiek, onderwijs- en kennisinstituten en bedrijfsleven – bewust maken van de omvang en urgentie van het armoedeprobleem, en die gemeenschap betrekken bij activiteiten om de situatie te verbeteren. “Stel de mens en zijn situatie centraal, niet het systeem”, is daarbij het uitgangspunt.

WARM Rotterdam gelooft dat we mensen in financiële problemen beter kunnen helpen dan hen onder het politieke mantra van zelfredzaamheid aan hun lot over te laten. Mensen kunnen zich nu eenmaal niet altijd zelf redden, benadrukt dominee Couvée in zijn betoog, vooral niet als de omstandigheden extreem uitdagend en veelzijdig zijn, zoals vaak het geval is met armoedeproblematiek.

Als inleiding op de workshop schetste communicatieadviseur Ester Segers de communicatiestrategie van WARM Rotterdam, die bestaat uit twee stappen: bewustwording en beweging. Voor de workshop verdeelde de zaal zich in vier groepen om de tanden in evenzovele thema’s te zetten: free publicity, verhalen, influencers en ambassadeurs en bestaande initiatieven. Het spektakel leverde binnen een half uur tientallen ideeën op, vastgelegd op flipover. Een mooie oogst waar WARM Rotterdam hopelijk mee uit de voeten kan. Ook meldden zich een aantal vrijwilligers uit de PCR-gelederen die zich gaan inzetten voor de activiteiten van WARM Rotterdam.

De traditionele PCR Nieuwjaarsquiz, die ook deze keer weer bol stond van interessante mijlpalen en nieuwsfeiten uit het Rotterdamse van het afgelopen jaar, werd deze keer werd gewonnen door Oscar Langerak. Oscar mag de Roeptoeter-wisseltrofee een jaar lang koesteren. Waarna het de hoogste tijd was voor de Nieuwjaarsborrel.