Deel dit bericht

Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I’ll understand

rene-blokje-300x300.png
René Boonstra

René Boonstra werkt al meer dan 20 jaar bij de opleiding Communicatie van Hogeschool Inholland in Rotterdam als trainer, praktijkcoach en afstudeerbegeleider. Zijn expertise ligt op het gebied van conceptontwikkeling, digitale communicatie, crossmedia en storytelling. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van media en communicatie. Daarnaast is René al geruime tijd lid van PCR en heeft hij ook een aantal jaren in het bestuur gezeten.

 

Transmedia storytelling, stappenplan oor communicatieprojecten (eerste druk)

In 2015 heeft René het boek Transmedia storytelling gepubliceerd vanuit onderzoek dat hij heeft gedaan voor het lectoraat Digital World onder leiding van Frans van der Reep. Toendertijd was storytelling nog een relatief nieuw fenomeen binnen het vakgebied. Daarbij was transmedia ook een term die gezien werd als de opvolger van crossmedia. Het stappenplan in deze eerste druk is grotendeels vanuit de uitgangspunten van transmedia opgebouwd.

 

Storytelling, stappenplan voor communicatieprojecten

De belangrijkste nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van storytelling zijn in de tweede druk van het boek (2021) meegenomen. Het transmediale aspect is daarbij wat meer naar de achtergrond verdwenen en opgenomen als een mogelijkheid voor storytelling, maar niet meer als centraal uitgangspunt. Alhoewel het boek in eerste instantie bedoeld is voor gebruik door studenten in opleidingen op het gebied van communicatie en media geeft het ook voor communicatieprofessionals die storytelling willen toepassen in de praktijk, een handige en gestructureerde basis om storytelling op een effectieve manier te ontwikkelen en toe te passen. De opbouw van het stappenplan is specifiek gericht op communicatieprojecten en neemt de lezer mee in vier delen langs de basis van een verhaal, de uitwerking van een verhaal, de inzet van mediakanalen en het creatie- en implementatieproces.

 

Tijdens de presentatie op 20 september neemt René Boonstra jullie mee aan de hand van een casus over de toepassing van het stappenplan in de praktijk.

 

Meer info over het boek: https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3593_Boonstra/100-9597_Storytelling-2e-druk

 

Meer info over René Boonstra: https://www.linkedin.com/in/reneboonstra/