Dilemmalogica met Guido Rijnja

Op 29 november 2021 staat ons een fantastische avond te wachten over ‘dilemmalogica’. In het Bibliotheektheater in hartje Rotterdam laten we ons inspireren door dr. Guido Rijnja én ga je concreet aan de slag met dit vernieuwende gedachtengoed. Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen die bij, voor of met de overheid te maken heeft!

Over dilemmalogica

De overheid, maar ook veel bedrijven, nemen beslissingen die grote groepen mensen raken maar die soms ook lastig zijn uit te leggen. Door inzicht te geven in de dilemma’s en mensen te betrekken bij de menings- en besluitvorming, kweek je meer begrip voor de uiteindelijke keuzes, en boor je onvermoede kennis aan.

Open en transparant communiceren is geen keuze; het is wat de samenleving van organisaties verwacht.


Dilemmalogica beoogt om enerzijds het gesprek te voeren over de spanningen die met de besluitvorming samenhangen en anderzijds om het beleid vorm te geven. Inmiddels is dilemmalogica terug te zien in steeds meer communicatie en communicatief handelen van de Rijksoverheid. De methodiek is goed bruikbaar voor elke organisatie die te maken heeft met kritische burgers, consumenten en stakeholders. Ook bedrijven dus.

Op 29 november organiseert PCR hierover een boeiende avond, in samenwerking met beroepsorganisatie Logeion.


Het programma:

  1. Inloop en eenvoudige maaltijd (vanaf 17.30 uur)
  2. Introductie dilemmalogica door Guido Rijnja (18.30-19.00 uur)
  3. In groepen uiteen en oefenen met praktijkvoorbeelden (19.00-19.30 uur)
  4. Plenaire terugkoppeling (19.30-19.45 uur)
  5. Panelgesprek met Guido en drie vakgenoten uit het Rotterdamse (20.00-20.15 uur)
  6. Afronding en netwerkborrel (vanaf circa 20.15/21.30 uur)

 

Over Guido Rijnja

Grondlegger van dilemmalogica is Guido Rijnja. Guido werkt als adviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en adviseert kabinet en ministeries over de te voeren communicatiestrategie. Van corona tot stikstof en van omgevingswet tot het herstel vertrouwen in de overheid. Hij promoveerde op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met weerstand, en gebruikte daarvoor veel Rotterdamse praktijkvoorbeelden (www.genietenvanweerstand.nl). Guido werkte dan ook bij de gemeente Rotterdam, en maar liefst twee maal: begin jaren negentig als woordvoerder van het college en tussen 2010 en 2013 als adviseur bij de bestuursdienst. Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het vakgebied communicatie is hij erelid van beroepsvereniging Logeion.

Wil je al wat meer weten over dilemmalogica? Volg dan deze link.