Deel dit bericht

Dilemmalogica met Guido Rijnja

Op 29 november 2021 staat ons een fantastische avond te wachten over ‘dilemmalogica’. Laat je inspireren door dr. Guido Rijnja én ga concreet aan de slag met dit vernieuwende gedachtengoed. Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen die met dilemma’s te maken heeft!

Over dilemmalogica

De overheid, maar ook veel bedrijven, nemen beslissingen die grote groepen mensen raken maar die soms ook lastig zijn uit te leggen. Door inzicht te geven in de dilemma’s en mensen te betrekken bij de menings- en besluitvorming, kweek je meer begrip voor de uiteindelijke keuzes, en boor je onvermoede kennis aan. Open en transparant communiceren is geen keuze; het is wat de samenleving van organisaties verwacht.

 

 

Dilemmalogica beoogt om enerzijds het gesprek te voeren over de spanningen die met de besluitvorming samenhangen en anderzijds om het beleid vorm te geven. Inmiddels is dilemmalogica terug te zien in steeds meer communicatie en communicatief handelen van de Rijksoverheid. De methodiek is goed bruikbaar voor elke organisatie die te maken heeft met kritische burgers, consumenten en stakeholders. Ook bedrijven dus.

 

 

Op 29 november organiseert PCR hierover een boeiende avond, in samenwerking met beroepsorganisatie Logeion. De gespreksleider tijdens het ONLINE event is uw wel bekende PCR-voorzitter Huug Barendrecht. 

 

Het programma:

19:00 – 19:30 Crash course Dilemmalogica
Door Guido Rijnja
19:30 – 19:40 Het dilemma van een gemeente: wat is wijsheid?
Door Guido Rijnja
19:40 – 19:55 Het dilemma van de communicatieprofessional
Door Huug Barendrecht, Guido Rijnja
19:55 – 20:10 In groepen uiteen – eerste breakout
20:10 – 20:25 In groepen uiteen – tweede breakout
20:25 – 20:55 Delen van de opbrengst, voorleggen aan de gemeente
20:55 – 21:00 Afronding

guid-rijnja-300x300.png

 

Over Guido Rijnja

Grondlegger van dilemmalogica is Guido Rijnja. Guido werkt als adviseur bij de Rijksvoorlichtingsdienst en adviseert kabinet en ministeries over de te voeren communicatiestrategie. Van corona tot stikstof en van omgevingswet tot het herstel vertrouwen in de overheid. Hij promoveerde op hoe je als ambtenaar kunt omgaan met weerstand, en gebruikte daarvoor veel Rotterdamse praktijkvoorbeelden (www.genietenvanweerstand.nl). Guido werkte dan ook bij de gemeente Rotterdam, en maar liefst twee maal: begin jaren negentig als woordvoerder van het college en tussen 2010 en 2013 als adviseur bij de bestuursdienst. Vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het vakgebied communicatie is hij erelid van beroepsvereniging Logeion.

 

 

Wil je al wat meer weten over dilemmalogica? Volg dan deze link.

Of bestudeer deze leidraad.